Confraria Joventut Seràfica

La Nova Reforma del pas

d’ “El Sant Enterrament” (2018)